kredyty

Jak wybrać tanie ubezpieczenie OC

W naszej multiagencji porównamy dla Ciebie ceny oferowane przez aż 30 największych Towarzystw, m.in., AXA, Hestia, Generali, Link4, HDI czy Liberty Direct. W 15 minut, przygotujemy kalkulację cen oraz pomożemy wybrać najkorzystniejszą polisę. Decydując się na kupno ubezpieczenia OC w naszej agencji, oszczędzamy nie tylko czas, ale i pieniądze. Zysk jest tym większy, że za zakup u naszego doradcy nie ponosimy dodatkowych kosztów, a ceny potrafią być niższe niż bezpośrednio w Towarzystwie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty gwarantuje pokrycie roszczeń osób trzecich w przypadku potrąceń, uszkodzeń zaparkowanego samochodu itp. A mogą to być niebagatelne kwoty, szczególnie w przypadku szkód osobowych.

Sprawca może być zobowiązany m.in. do pokrycia kosztów leczenia czy utraconych zarobków w okresie niezdolności do pracy na skutek wypadku

UBEZPIECZENIE

AC

bum

AC - Stanowi ochronę dla Ubezpieczonego w przypadku kradzieży, uszkodzeń czy szkód wyrządzonych przez kierującego lub osoby trzecie.

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia AC, zapewniamy sobie pokrycie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu, kradzieży pojazdu mechanicznego lub jego wyposażenia na skutek różnorodnych zdarzeń np. uderzenia w drzewo, szkód parkingowych, zdarzenia losowego, np. gradobicia, powodzi, zatopienia itp. jest to polisa oparta o tzw. Ryzyka Nazwane, pewną odmianą jest formuła All Risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. W ubezpieczeniach komunikacyjnych, korzyści widać najczęściej przy szkodach wynikających z działania tzw. czynnika termicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Jeśli pożar jest spowodowany przez przegryzienie kabli przez kunę, lub innych trudnych do określenia przyczyn to w standardowych warunkach tzw. ryzyka nazwane ochrona nie zadziała. Polisy all risks mogą dać w takim wypadku ochronę.

OC

oc

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej.Od dnia 11 czerwca 2012r. sumy gwarancyjne wynoszą:

  • w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu  szkody w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Z powyższego zestawienia wynika że każde Towarzystwo Ubezpieczeń ma te same sumy ubezpieczenia jeśli zależy nam tylko na samym oc warto wiec porównać oferty i wybrać to najtańsze

NNW

nnw

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. W ruchu i postoju pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu, w podstawowym wariancie zwykle przewiduje wypłatę w razie śmierci czy trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Opcje rozszerzone mogą pokrywać całkowite koszty leczenia, rekonwalescencji oraz operacji plastycznej. Naszym klientom oferujemy bardzo wysokie sumy ubezpieczenia od 5000 do 250000 zł na osobę.

SZYBY SAMOCHODOWE

auto-ac

Ubezpieczenie szyb w pojeździe mechanicznym od stłuczenia i uszkodzenia gwarantuje organizację oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.

ASSISTANCE

opona

Assistance - jest dobrowolnym ubezpieczeniem, dzięki któremu otrzymasz pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku kradzieży oraz awarii auta, unieruchomienia samochodu, przebicia opony, czy też nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania kierowcy lub pasażera.

Zakres może obejmować tylko terytorium Rp jak również kraje Europejskie

Zielona Karta

Zielona Karta odpowiedzialność cywilna pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza terytorium Polski i Unii Europejskiej. Państwa, w których posiadanie tego dokumentu ubezpieczeniowego jest obowiązkowe, zrzeszone są w Systemie Zielonej Karty.

Są to:
- Albania
- Azerbejdżan
- Białoruś
- Bośnia i Hercegowina
- Iran
- Izrael
- Macedonia
- Maroko
- Mołdawia
- Rosja
- Czarnogóra
- Tunezja
- Turcja
- Ukraina

UWAGA! Nie każdy ubezpieczyciel wystawi Zieloną Kartę na każde z wymienionych wyżej państw. Zakłady ubezpieczeń mają tu dowolność – niektóre z nich wykreślają pewne kraje (np. Rosję) z powyższej listy z zakresu swojego ubezpieczenia. Dlatego najlepiej jest kupić Zieloną Kartę w multiagencji ubezpieczeniowej – agent zaproponuje takie
towarzystwo, które zagwarantuje Ci ochronę w kraju, do którego się wybierasz. Dokładna i aktualna mapa Państw gdzie wymagana jest Zk znajdziesz pod linkiem www.pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu

Ubezpieczenie majątkowe

Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa wiele Towarzystw oferujących polisy komunikacyjne.
Pomimo, że OC u poszczególnych ubezpieczycieli jest takie samo, to ceny polis OC w poszczególnych Towarzystwach często
różnią się nawet o kilkaset złotych! Dlatego aby nie przepłacać, tak ważne jest porównanie wszystkich możliwości ochrony samochodu.

Dom i mieszkanie

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenia domu i mieszkania, należą do grupy ubezpieczeń majątkowych,. Skorzystać z nich możemy posiadając na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy.,aby ubezpieczyć mieszkanie nie musimy być w nim na stałe zameldowani.

Przedmiot ubezpieczenia
Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością.Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste.
Ubezpieczenia domu i mieszkania oferują nam także szeroką gamę innych przedmiotów, które możemy chronić. Są to m.in. wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp., pomieszczenia gospodarcze, garaże, zawartość piwnic czy szyby.

domZakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres. Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje, m.in.:
• Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
• Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
• Assistance domowy.

Chroniąc naszą nieruchomość w Gorlickim Centrum Finansowym, mamy pewność, że polisa będzie dokładnie chroniła nasz majątek, zaś w przypadku szkody otrzymamy wysokie odszkodowanie.
Aby odpowiednio dopasować sumę oraz wariant ubezpieczenia do Twoich potrzeb, koniecznie odwiedź naszą placówkę.

Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie to ubezpieczenie, które możemy wykupić żeby zabezpieczyć swojego małżonka i dzieci na wypadek naszej śmierci, inwalidztwa lub ciężkiej choroby.
Warto zapoznać się wcześniej z ofertami rożnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać opcję na miarę naszych potrzeb.

Celem polisy na życie jest przede wszystkim zabezpieczenie naszych bliskich od strat finansowych, które mogliby ponieść w przypadku naszej śmierci
rodzinaDlaczego warto się ubezpieczyć?

Wiele polskich rodzin posiada dziś Kredyty, zaciągane na wiele lat. W przypadku śmierci jednego z partnerów rodzinny budżet zmniejszy się o połowę, a obowiązek spłacania pożyczki będzie obciążał już nie dwie, a jedną osobę. Sytuacja będzie jeszcze trudniejsza jeśli w rodzinie są dzieci. Samotny rodzic może mieć problemy z utrzymaniem ich z jednej pensji. Polisa ubezpieczeniowa jest niezbędnym zakupem dla rodzin, w których śmierć jednego z partnerów spowodowałaby poważne problemy finansowe.
Ważną cechą polis jest to, że świadczenia z nimi związane nie wchodzą w skład masy spadkowej, więc pieniądze mogą być wykorzystane przez uposażonych natychmiast, bez uciążliwego postępowania spadkowego.
Zawarcie ubezpieczenia standardowo poprzedza ankieta na temat stanu zdrowia, w niektórych przypadkach towarzystwa wymagają przesłania dokumentacji medycznej lub wykonania badań (na koszt towarzystwa).

Podzielimy Ci polisę na 11 rat!
Umożliwiamy swoim klientom podział składki ubezpieczeniowej aż na 11 rat! Dzięki temu będzie można wykupić szerszy zakres ubezpieczenia, a koszty rozłożyć na przystępne płatności.
Na raty możemy podzielić wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne, m.in.:
• OC
• Autocasco (AC)
• Assistance
• NNW

Program dostępny jest dla każdego, niezależnie od rodzaju polisy, a system ratalny obejmuje ofertę wszystkich Towarzystw.

Kontakt:

Gorlickie Centrum Finansowe
ul.legionów 13
38-300 Gorlice

tel.: 604 963 600
E-mail: gorlickie.centrum.finansowe@gmail.com